6. Quy định chung

Quyền lợi và nghĩa vụ của Huỳnh Gia Store

  • Đảm bảo máy chuẩn Zin chưa sửa chữa
  • Hỗ trợ bảo hành khi xuất hiện vấn đề đến từ thiết bị
  • Đối với hàng hóa khách hàng đặt trước Huỳnh Gia Store đảm bảo giao hàng đúng thời gian, địa điểm do khách hàng cung cấp

Quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng

  • Cung cấp đúng thông tin, địa chỉ, thời gian khi mua hàng qua Website
  • Thanh toán đầy đủ trước khi nhận hàng cũng như sau khi đặt hàng tại Huỳnh Gia Store
  • Trong thời gian 30 ngày đầu tiên khi mua máy nếu như khách hàng không thích hoặc có vấn đề về thiết bị đều có thể đổi máy không lỗ
  • Trong thời gian còn bảo hành thiết bị có vấn đề khách quan hay chủ quan đều được Huỳnh Gia Store hỗ trợ sửa chữa 20%
Khuyến mãi hot

Tặng quà HOT khi mua Laptop Gaming
Tặng quà HOT khi mua Laptop Gaming
Tặng quà HOT khi mua Macbook
Tặng quà HOT khi mua Macbook

Huỳnh Gia Store
Logo
So sánh sản phẩm
  • Tổng (0)
So sánh
0
Giỏ hàng